Ζευγάρι εκτελεστών ταινία συνεχούς ροής χωρίς εγγραφή